Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Kontroll av produksjonsgrunnlaget
Plassering av sluk i plan og høyde i forhold til prosjekterte tegninger.
Kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk.
Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne med utløp til gulv.
Overløp fra vannfordelingsskap
Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt
Uavhengig kontroll lufttetthet.

Nærmere forklaring av Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll av våtrom er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av våtrom blir utført på en slik måte at risiko for fukt- og lekkasjeskader minimaliseres. Kravet har kommet som følge av omfattende byggskader forbundet med fukt og lekkasjer i våtrom. Uavhengig kontroll av lufttetthet i bygninger er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av bygninger blir utført på en slik måte at konstruksjonen ikke har lekkasjetall utover fastsatt grenseverdi.