Om Møretakst as

Din takstmann Ålesund og omegn

 

Møretakst AS er et kontorfellesskap for takstmenn med hovedkontor i Breivika i Ålesund og avdelingskontor i Ulsteinvik. Fra 1.1.2020 er vi 8 selvstendige takstmenn tilknyttet Møretakst AS, og er dermed den største sammenslutning av rene takstmenn mellom Bergen og Trondheim. Sammenslutningen har som hovedformål å skape et tyngre fagmiljø og dermed øke kompetansen blant takstmenn tilsluttet Møretakst AS. Videre vil vi gjennom dette opplegget sikre våre oppdragsgivere et kvalitetsprodukt levert innenfor tilfredsstillende leveringsfrister.

Alle takstmenn tilsluttet Møretakst AS har lang erfaring fra bransjen, og det kreves at takstmennene er tilsluttet Norsk Takst  som har tilfredsstillende dataverktøy, utdanningssystemer og forsikringsordninger.  Vi benytter moderne  BefaringsApper som sikrer kvaliteten på befaringen, og alle rapporter utarbeidet av takstmenn tilsluttet Møretakst AS vil være underlagt Klagenemd for takstmenn i regi av forbrukerrådet.  

Sammenslutningen er den markedsledende aktøren innenfor verdi- og tilstandsrapporter på bolig og næringseiendommer på Sunnmøre.

Vi er en profesjonell takstgruppering som bruker tilgjengelig verktøy både ute på byggene i form av fuktmålingsutstyr, lasermåler (areal), hulltakingsverktøy osv.  I tillegg har vi tilgang på termokamera og andre måleinstrumenter ved behov. Vi er også tilknyttet databaser som Eiendomsverdi og byggekost.no  for å holde oss løpende oppdatert på boligomsetninger etc i vårt lokalområde og tekniske verdier.  Nesten daglig  kontakt med byens meglerapparat gir oss også førstehåndskunnskap om omsetningsnivået på eiendommer i vårt lokalområde.

Møretakst AS har og  i samarbeid  med Takstgruppen AS i  Gjøvik utviklet takstbestillingssystemet; Mintakst AS. 

Vi holder til i 3.etg i moderne kontorlokaler i Breivika Industriveg 35B.

Våre Takstmenn

Roger Birkeland

Roger Birkeland

Takstmann
Sunnmøre, Nordfjord
Utdannet takstmann og medlem av Norsk Takst. Har gjennom NT sitt system godkjenning-/forsikringsordninger som dekker følgende takseringstjenester: Tilstandsrapport, Verditaksering bolig, Verditaksering næringseiendom, Sertifisert for Boligsalgsrapport av Det norske Veritas. Roger har utdanning innen eiendom fra NBT/Norges eiendomshøyskole og NTF/Norges Eiendomsakademi innen verditaksering av bolig og næringsbygg, og har også REV (Recognized European Valuer) godkjenning innen næringsbygg fra NTF/TEGOVA siden 2014. Roger har drevet med taksering av bolig og næringsbygg siden 2006.
901 34 242
roger@moretakst.no
Sverre Asprem

Sverre Asprem

Takstmann
Sunnmøre, Lesja
Utdannet takstmann og medlem av Norsk Takst.. Har i tillegg videreutdannelse innen termografering, med spesialfelt byggtermografering. Har drevet som selvstendig takstmann siden 2001 år. Har tidligere arbeidserfaring fra byggebransjen som byggmester og byggeleder. Har gjennom NT sitt system godkjenning-/forsikringsordninger som dekker følgende takseringstjenester: Tilstandsrapport, Boligsalgsrapport NS 3600, Verditaksering bolig, Skadetaksering, Naturskade.
975 90 660
sverre@moretakst.no
Steinar Åkre

Steinar Åkre

Takstingeniør
Sunnmøre, Lesja
Utdannet takstingeniør i 1992 og medlem av Nito Takst fra 1992 frem til 1.1.2015 gikk da over til Norsk Takst. Er utdannet bygningsingeniør fra Ingeniørhøgskolen i Ålesund. Har jobbet hos Rådgivende Ingeniørfirma og erfaring med prosjektering og som byggeleder/prosjektleder på større nye byggeprosjekter i Ålesund. Har jobbet ca 10 år i ferdighusbransjen med salg og oppfølging av byggeprosjekter samt rehabilitering/tilbygg på Sunnmøre. Har jobbet med taksering på deltid fra 1992 til 2005 og etter den tid på heltid som selvstendig takstmann i Møretakst. Har gjennom NT godkjenning innenfor følgende takseringsområder: Verditakst av eneboliger og leiligheter, Verditakst av tomter, Verditakst av næringseiendommer, Energimerking av boliger, Boligsalgsrapport, Skadetaksering, Naturskade, Byggelånskontroll.
926 17 024
steinar@moretakst.no
Frode Mauren

Frode Mauren

Takst-/Eiendomsøkonom
Sunmøre, Lesja
Utdannet takst-/eiendomsøkonom ved Norges Eiendomshøgskole/NBT. Har i tillegg videreutdannelse innen eiendom ved Sheffield Hallam University – Certifitcate in Property Valutation & Management. Medlem av Norsk Takst. Har drevet som selvstendig takstmann på heltid i siden 2000. Har tidligere arbeidserfaring fra utbygging av boligprosjekter samt fra finansnæringen. Har gjennom NT sitt system godkjenning-/forsikringsordninger som dekker følgende takseringstjenester: Verditakst eneboliger/leiligheter/borettslagsleiligheter, Verditakst av næringseiendommer, Verditakst av tomter, Boligsalgsrapport / Tilstandsrapport, Skadetaksering, Skjønn, Innbo, «Årets takstmann» i Norges Takseringsforbund i 2013/14.
922 36 850
frode@moretakst.no
Halvard Godø

Halvard Godø

Takstmann
Sunnmøre
Utdannet takstmann og medlem av Norges Takst. Har i tillegg Byggmesterutdanning. Har drevet som selvstendig takstmann siden 2007 år. Har tidligere arbeidserfaring fra byggebransjen som Daglig leder og Byggmester i utbygningsfirma fra 1996- 2005. Har gjennom NT sitt system godkjenning-/forsikringsordninger som dekker følgende takseringstjenester: Boligsalgsrapport / Tilstandsrapport, Verditaksering bolig, Skadetaksering, Skjønn, Innbo, Naturskade, Byggelånskontroll, Energimerking.
473 06 811
halvard@moretakst.no
Stig Vatne

Stig Vatne

Takstmann
Sunnmøre
Utdannet takstmann og medlem av Norges Takst. . Har tidligere arbeidserfaring fra byggebransjen og 12 år som eiendomsmegler. Er utdannet byggmester, teknisk fagskole innen byggfag, bedriftsøkonom fra BI og har eiendomsmeglerutdanning med meglerbrev. Har gjennom NT sitt system godkjenning-/forsikringsordninger som dekker følgende takseringstjenester: Tilstandsrapport, Verditaksering av eneboliger/leiligheter/borettslagsleiligheter/tomter etc.
919 91 555
stig@moretakst.no
Øyvind Tjervåg

Øyvind Tjervåg

Takstmann
Søre Sunnmøre, Nordfjord
Utdannet takstmann og medlem av Norges Takst. . Har arbeidserfaring fra byggebransjen som byggmester, og som takstmann innenfor skadeforsikring. Har arbeidet som takstmann på heltid siden 2002. Utdannet fra BI innen skadetaksering, samt innehar autorisasjon som takstmann fra skadeforsikring. Har våtroms-sertifikat fra Byggebransjens våtromsnorm. Har gjennom NT sitt system godkjenning-/forsikringsordninger som dekker følgende takseringstjenester: Boligsalgsrapport/ Tilstandsrapport, Verditaksering bolig, Verditaksering tomter, Skadetaksering, Skjønn, Innbo, Naturskade, Byggelånskontroll, Energimerking.
934 80 761
oyvind@moretakst.no
Paul Magne Honningdal

Paul Magne Honningdal

Takstmann
Sunnmøre
Utdannet takstmann og er medlem av Norges Takst Har tidligere arbeidserfaring fra byggebransjen innenfor bygg og anlegg, og som tømrer/husbygger. Arbeidet innenfor denne bransjen f.o.m 1982 og frem til 2001. Utdannet tekniker på Teknisk Fagskole innenfor byggfag 2002 - 2004. Har jobbet som takstmann på heltid siden 2006. Har gjennom NT sitt system godkjenning-/forsikringsordninger som dekker følgende takseringstjenester: Tilstandsrapport eneboliger/leiligheter/borettslagsleiligheter Verditaksering av eneboliger/leiligheter/borettslagsleiligheter/tomter etc. Sertifisert for Boligsalgsrapport av Det norske Veritas.
95208827
paul@moretakst.no

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss!