Seksjonering

Seksjonering

Vi tar på oss oppdrag som seksjonering av bygg i 2 eller flere seksjoner, både nybygg og eksisterende bygg.

Nærmere forklaring av Seksjonering

Dele opp en eiendommen i flere enheter.