Hussoppkontroll

Hussoppkontroll

Våre takstmenn foretar stikkontroller av utvalgte boliger som har utvidet sopp, råte og skadedyr forsikring i Norsk Hussopp Forsikring (NHF).

Nærmere forklaring av Hussoppkontroll

Formålet er å avdekke spesielt faremomenter med tanke på vanninntrenging i konstruksjoner (grunn, vegger, overgang veranda og vegger samt takkonstruksjoner osv.).