Tomtetaksering

Tomtetaksering

En verditakst over tomt/tomteområde gir en markedsvurdering av tomta. Samt en beskrivelse av størrelse, byggegrunn, reguleringsmessige forhold, vann-/avløp etc. Samt tomtas potensiale. Tomtetaksering tar i hovedsak utgangspunkt i utnyttelsesmulighetene som ligger på tomta og tidsperspektiv for realisering.

Nærmere forklaring av Tomtetaksering

Brukes både ifm kjøp/salg, men og mye brukt i skatte-/regnskap-/finansieringsmessige forhold.