Tilstandsrapport

Tilstandsrapport alle typer bygg

Tilstandsrapporten gir en grundig gjennomgang og vurdering av byggverk og bygningsdeler. Vurderingene gjøres med en kombinasjon av visuelle observasjoner, fysisk inspeksjon etc.
Rapporten bruker tilstandsgrader for å gi en lettfattelig oversikt over de viktigste forholdene ved boligen rapportsammendraget. I tillegg inneholder den elementene  i en verditakst.  Ifm salg av bolig/fritidseiendommer i det åpne marked anbefales bruk av Tilstandsrapport med verditakst.

Nærmere forklaring av Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten kan brukes på alle typer bygg. Avhengig av type bygg, tilstand og kundens ønsker kan rapporten også tilpasses.

Tilstandsrapporten er den foretrukne rapportform ved omsetning av bolig-/fritidseiendommer.