Skadetakst

Skadetakst

Skadetakst er en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt, med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring av skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.

Nærmere forklaring av Skadetakst

Våre oppdragsgivere er forsikringsselskaper, private huseiere og advokater.