Priser

Alle våre oppgitte priser er inkl. merverdiavgift og reisekostnader i "fastland" Nye Ålesund, Giske og Sula kommune.

Hytter på Bjorli og i Stryn er og uten reisetillegg.

Prisliste (oppdatert 01.04.2022)

Tilstandsrapport etter ny forskrift ( tryggere bolighandel )

 • Enebolig opp til 250 kvm BRA

  Kr 18 750

 • Enebolig mellom 250 og 350 kvm BRA

  Kr 21 000

 • Rekkehus/tomannsbolig opp til 150 kvm BRA

  Kr 15 000

 • Rekkehus/tomannsbolig over 150 kvm BRA

  Kr 17 500

 • Leilighet på ett plan opp til 100 kvm BRA

  Kr 10 000

 • Leilighet på ett plan over 100 kvm BRA

  Kr 12 000

 • Fritidsbolig opp til 100 kvm BRA

  Kr 14 000

 • Fritidsbolig over 100 kvm BRA

  Kr 16 500

Tillegg

 • Boliger og hytter med krypkjeller

  Kr 1 875

 • Ekstra boenhet som hybel/leilighet el.l.

  Kr 1 875

 • Ekstra etasje i leilighet ( der leiligheten har mer enn en etasje )

  Kr 1 875

 • Leiligheter i bygg med 4 eller færre leiligheter

  Kr 1 875

 • Tilleggsbygg som garasje/uthus/boder er inkludert med oppmåling og enkel beskrivelse.

 • Spesielle objekter/store boliger over 350 kvm/flere bygninger/naust

  Pris på forespørsel

Verditakst

 • Enebolig

  Kr 6 500

 • Rekkehus/tomannsbolig/leilighet på 2 plan

  Kr 6 000

 • Leilighet

  Kr 5 000

 • Fritidsbolig

  Kr 6 000

 • Naust

  Kr 4 375

 • Tomtetakst

  Fra Kr 3 750

Næringsbygg

 • Taksering av næringsbygg

  Pris på forespørsel

360 scanning inkl plantegning for en "virtuell tur" av din leilighet/bolig

 • Leilighet/bolig på ett plan

  Kr 3 750

 • Ekstra etasje

  Kr 1 000

Tillegg for alle oppdrag

 • Administrasjonsgebyr

  Kr 500

 • Tillegg for bom- og fergekostnader/ reisekostnad ihht gjeldene satser "ved reisekostnader avtales dette ved bestilling"

Vi tilbyr mulighet for betalingsutsettelse gjennom SVEA ( finansieringsselskap ).