Termofotografering

Termofotografering

Vi tilbyr termografi-inspeksjoner på et faglig høyt nivå. Vår praktiske og teoretiske kunnskap kombinert med det ypperste utstyret innen infrarød-datateknologi for påvisning og analysering av feil, skal gi våre kunder trygghet på at oppdragene er i de beste hender. Vi er dessuten tilknyttet ulike fagfora for utveksling av erfaringer. Dette skal sikre bedriftens kompetansenivå.

Nærmere forklaring av Termofotografering

Dette er et nyttig hjelpemiddel på flere områder.
Her er noen: Verkstedindustri, motorer, generatorer, vannbåren varme, bygninger (dårlig isolasjon, varmetap etc.), pumper, rørledninger, kabelfeilsøking, varmekabel , varmeutvikling i branner., luftlekkasje i ventilasjonskanaler, kontroll av hester, ang tidligere skader på ben etc.