Skadeskjønn

Skadeskjønn

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader.  Denne oppgjørsformen står beskrevet i forsikringsvilkårene.

Nærmere forklaring av Skadeskjønn

Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.