Næringstaksering

Næringstaksering

I likhet med takst av bolig, beskriver også taksten av en næringseiendom den tekniske verdien, gir en markedsvurdering og en kort beskrivelse av eiendommen. Vårt vurderingssystem for taksering av næringseiendom legger betydelig vekt på eiendomsøkonomien.  Våre næringstakster er basert på EVS – European Valuation Standard og REV – Recognised European Valuer.

Nærmere forklaring av Næringstaksering

Næringstakstene brukes både ifm kjøp/salg gjerne i kombinasjon med en tilstandsrapport, men og mye brukt i skatte-/regnskap-/finansieringsmessige forhold.